Çeşit Seçimi, Sertifikalı Tohumluk ve Ekim

1.ÇEŞİT SEÇİMİ

Bütün bitkilerde olduğu gibi, pamuk üretiminde asıl amaç, yüksek verim ve kalitedir. Pamuk üretim bölgelerindeki iklim koşulları ve toprak yapısı, yetiştirilecek çeşidin belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Genellikle, pamuk çeşidi seçiminde göz önünde bulundurulması gereken ölçütleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Set Tohum, çeşit seçiminde size yardımcı olacaktır. Lütfen aramaktan çekinmeyiniz.

2. SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIMI

Bitkisel üretimin temel girdilerinden olan tohum, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden, üretimin artırılmasında önemli bir etkendir. Bitki yetiştirmede kullanılan tekniklerin ve kullanılan materyalin pek çoğu, aslında tohumda var olan genetik ve fizyolojik potansiyelin tam olarak ortaya çıkmasına imkan sağlamak içindir. Gübreleme, çapalama, sulama vb. bitki yetiştirme uygulamalarından hiçbirisi üretimi artırmada tohum tarafından belirlenen genetik sınırlamanın ötesinde bir katkıda bulunmaz.

Sertifikalı Tohumluk kullanımının faydaları şu şekilde özetlenebilir.

Bir ülkede tarımın düzeyi, o ülkede kaliteli tohumlukların çiftçiler tarafından temin edilip kullanma derecesi ile çok yakından ilişkilidir.

EKİM

Tohumun çimlenebilmesi, tohum yatağında yeterli nemin (tav , gönen) olması yanında , hava ve toprak sıcaklığına da bağlıdır. Pamuk tohumları 15 C nin altında çimlenemezler. Bu nedenle pamuk tarımında optimum çimlenme sıcaklığı 18 C olarak belirtilir. Havanın ani değişikliği de (soğuması ) da çimlenme üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu nedenle, ekim gününe karar verirken, önümüzdeki 5 günün hava tahmin raporlarını dikkate almak gerekir.

Bu 5 günlük sürede gün-gece ortalaması;

Toprak Sıcaklığına etki eden faktörler ;

Ekime toprak sıcaklığının yükselmeye başladığı sabah saatlerinde (8.00 den sonra) başlanmalıdır. Toprak sıcaklığı belirtilen değere ulaşmadan yapılacak ekimlerde sağlıklı fide çıkışı gerçekleşemediği gibi, fide kök çürüklüğüne neden olan hastalık etmenleri de (Rhizoctonia ve Phythium) bitkileri hastalandırarak tarlada yer yer boşlukların oluşmasına neden olmaktadır.

Ekim Zamanı; toprak yapısı ve taban suyu ile de yakından ilgilidir. Çabuk ısınan ve tava gelen hafif topraklarda ve Akdeniz’in kırmızı terreroza topraklarında ekim daha erken yapılabilir. Killi topraklar geç ısındığından ekimi geciktirilir. Taban suyu yüksekliği de ekimin gecikmesine neden olur.

Tuzlu topraklarda ekim geç yapılır. Ancak mevcut tuz zerreleri suyu tutup tohumun yararlanmasından uzaklaştırdığı için ekim, kısmen ‘’ağır tavda ‘’yapılmalıdır. Böyle topraklarda , normal tavda ekim yapılırsa, tohum çıkışı nem azlığı nedeniyle, çimlenme ve bitki çıkışı yeterli düzeyde olmaz.

Pamuk tohumluğu ekim derinliği, ekim zamanına, toprak yapısına , tav durumuna göre 2-4 cm. arasında değişir. Normal koşullarda 3-4 cm.dir.

Normal veya geç ekimlerde toprak tavı biraz derinde ise mibzerin ekim ayaklarına ‘’sıyırgı’’ adı verilen aletler takılır. Bunlar toprak yüzeyindeki kuru toprağı sıyırarak tohumun 3-4 cm.derinliğindeki tavlı toprağa düşmesini ve iyi çimlenmesini sağlarlar. Normal koşullarda tohum 5-10 günde toprak yüzeyine çıkar.
Bazen özellikle organik maddesi az olan topraklarda ekimden sonra yağmur yağar ve arkasından güneş açarsa toprak yüzeyinde kalın bir sert tabaka oluşur. Çukurova’da bu tabakaya ‘’Kaymak’’ tabakası denir. Pamuk fideleri genellikle bu tabakayı yarıp toprak yüzeyine çıkamazlar. Böyle durumlarda ya toprak yüzeyi özellikle yağmurlama sistemi ile sulanarak yumuşatılmalı ya da tabakayı kıran aletlerle işlenerek fide çıkışına yardımcı olunmalıdır.

Birim alanda bulunması gereken bitki sayısı, pamuk yetiştirilen yörenin iklim, toprak, çeşit ve mekanizasyon koşullarına göre değişebilir. Bu konuda birçok çalışmalar yapılmıştır. Çevre koşullarına göre birim alandaki bitki sayısı dekara 7.000 – 12.000 arasında değişebilmektedir. Bölgemizde pamuk ekim sıklığı , makimalı hasada da uygun olması amacıyla sıra arası 70 – 76 cm.; sıra üzeri de , çeşidin makinalı hasada uygunluk durumuna göre 10 – 12 cm.dir.

Dekardaki bitki hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmalıdır:
Dekardaki bitki= dekarda istenilen bitki X 1,2 (%80 çimlenme ve çıkış olarak hesaplanmıştır.)

Fide zararlıları ve çözümleri

Set tohumculuk, Fide Çökerten hastalıkları (Phytium, Rhizoctina vb.) için pamuk tohumunu ilaçlar. İlaçlı tohum satın almanın yararı pamuk bitkisinin çıkışı boyunca gözle görülebilir.

Sıra Üstü
Mesafe
15 cm 12 cm 10 cm 8 cm 6 cm
Sıra
Arası
Mesafe
Dekarda
Tohum
Sayı
Dekarda
Bitki
Sayı
Dekarda
Tohum
Sayı
Dekarda
Bitki
Sayı
Dekarda
Tohum
Sayı
Dekarda
Bitki
Sayı
Dekarda
Tohum
Sayı
Dekarda
Bitki
Sayı
Dekarda
Tohum
Sayı
Dekarda
Bitki
Sayı
20cm 33,333 26,667
25cm 26,667 21,333 33,333 26,667
70cm 9,524 7,619 11,905 9,524 14,286 11,429 17,857 14,286 23,810 19,048
75cm 8,889 7,111 11,111 8,889 13,333 10,667 16,667 13,333 22,222 17,778
80cm 8,333 6,667 10,417 8,333 12,500 10,000 15,625 12,500 20,833 16,667
96cm 10,417 8,333 13,021 10,417 17,361 13,889
700cm 10,000 8,000 12,500 10,000 16,667 13,333
2021 © SET TOHUMCULUK GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş