Kişisel Bilgiler
Adınız ve Soyadınız
Meslek ve Ünvanınız
Uyruğunuz
T.C. Kimlik No
Doğum Yeri / Tarihi
Medeni Haliniz
Evli Bekar    
Evli iseniz eşinizin adı
Mesleği, İş adresi, Tel
Yasal Olarak Bakmaya Yükümlü Olduğunuz Kişiler
İkamet Adresiniz
Telefon Numaranız
Cep Telefonunuz
E-Posta
Ehliyetiniz Var mı?
Var Yok
Acil Durumda Aranacak Kişiler
Acil Durumda Aranacak Kişiler
Eğitim Bilgileri
Öğrenim Kademeleri Okul Adı Bölümü Okulun Bulunduğu İl Mezuniyet Tarihi
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Ön Lisans
Meslek Lisesi / Lise
İlköğretim
ALDIĞINIZ KURS VE SEMİNERLER
Yaptığınız Proje, Etüt ve Araştırmalar
Yayınlarınız
Aldığınız Kurs ve Seminerler
YABANCI DİLLER VE DERECELERİ
İŞ TECRÜBESİ
Firma ve Adresi Tarih (Giriş / Çıkış ) Göreviniz Ayrılış Sebebi Son Maaş
ASKERLİK DURUMU
Askerliğinizi Yaptınız mı?
Evet Tecilli Muaf    
Tecilli İseniz Ne Kadar Süre İçin?
Terhis Tarihi ve Rütbeniz
FİZİKSEL BİLGİLER
Kan Grubunuz
Kilonuz
Boyunuz
Geçirdiğiniz Önemli Rahatsızlıklar ve Tıbbi Operasyonlar Var mı?
Bedensel Engeliniz Var mı?
Evet Hayır
Varsa Belirtiniz
Sigara Kullanıyor musunuz?
Evet Hayır
Madde Bağımlılığınız Var mı?
Evet Hayır
REFERANSLARINIZ
Adı Soyadı Adresi Görevi Telefon No
DİĞER BİLGİLER
Bildiğiniz Bilgisayar Programlama Dilleri, Programlama ve Sistemleri
Herhangi Bir Dernek, Sendika ve Kulüp Üyeliğiniz Var mı? Belirtiniz
Sabıka Kaydınız Var mı
Evet Hayır
Evet ise Sabıka Nedeni?
Devlet veya Herhangi bir Müesseseye Karşı Hizmet Yükümlülüğünüz var mı?
Evet Hayır
Gerektiğinde Fazla Mesai Yapmak İçin Bir Kısıtlamanız Var mı?
Evet Hayır
Vardiyalı Çalışabilir misiniz?
Evet Hayır
BİRİNCİ DERECE YAKINLARINIZ (Hayatta olan 1. derece yakınlar Anne, Baba, Eş, Çocuk)
Adı Soyadı DOĞUM TARİHİ YAKINLIK DERCESİ
Kurumumuzda Çalışan Yakınınız Var mı?
Adı - Soyadı
Depertman
Görevi
İkamet Ettiğiniz Ev
Kira Şahsımıza Ait Aile Bireylerine Ait    
HOBİLERİNİZ
TALEP EDİLEN İŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Talep Ettiğiniz İş
Talep Ettiğiniz Ücret
İşe Alımınız Onaylandığı Takdirde Ne Zaman İşe Başlayabilirsiniz?
Başvuru Yaptığınız Departman

Bu iş başvuru ve bilgi formunda beyanlarım doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim ve yanlış belge verdiğim anlaşıldığı taktirde, bundan doğacak sorumluluğu şimdiden kabul ve beyan ettiğim gibi, işime son verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat istemeyeceğimi, işe alındığım takdirde her türlü bilgi, belge ve sertifikaları, doğru şekilde Personel Müdürlüğünüze teslim edeceğimi bildiririm.

Not:
1- İş başvurunuz kabul edildiği ve işe başlayacağınız takdirde gerekli tüm belgeler tarafınızdan istenecektir.
2- Bu formdaki bilgiler tarafımızca gizli tutulacaktır.


    

2022 © SET TOHUMCULUK GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş